Turystyczne

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

Ubezpieczenie podróży to pokrycie kosztów leczenia i pomoc, gdy jesteś daleko. Polisa taka zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby podróżować ze spokojną głową. Chroni Cię w razie nagłego zachorowania, pogorszenia stanu zdrowia w związku z chorobą przewlekłą lub nieszczęśliwym wypadkiem. Do podstawowego zakresu ochrony, w którym ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia, otrzymujesz bezpłatnie pakiet usług assistance, gwarantujący m.in. pomoc za granicą i organizację powrotu do Polski.

Ubezpieczenie można rozszerzyć o opcję wykonywania pracy za granicą, uprawianie sportów, ryzyko następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, utratę bagażu, sprzętu sportowego itp.

Zobacz również inne ubezpieczenia

Domów, mieszkań

Domów, mieszkań

Komunikacyjne

Flotowe

Turystyczne

Szkolne

Na życie

Obowiązkowe OC
zawodowe

Obowiązkowe OC
zawodowe

Gwarancje / Ochrona Prawna

Gwarancje / Ochrona Prawna

Wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej

Gwarancja świadczenia usług na najwyższym poziomie i doboru najkorzystniejszych rozwiązań