Szkolne

UBEZPIECZENIA SZKOLNE

Ubezpieczenie szkolne to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, chroniące przed skutkami uszkodzenia ciała lub śmierci, zawierane na okres 12 miesięcy.

Ubezpieczenie NNW chroni dziecko w szkole i poza nią. Polisa zapewnia całodobową ochronę zdrowia i życia dziecka przez cały rok, zarówno podczas zajęć szkolnych,zajęć dodatkowych, zabawy na podwórku, uprawiania sportów, jak również w czasie wakacji.

Zobacz również inne ubezpieczenia

Domów, mieszkań

Domów, mieszkań

Komunikacyjne

Flotowe

Turystyczne

Szkolne

Na życie

Obowiązkowe OC
zawodowe

Obowiązkowe OC
zawodowe

Gwarancje / Ochrona Prawna

Gwarancje / Ochrona Prawna

Wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej

Gwarancja świadczenia usług na najwyższym poziomie i doboru najkorzystniejszych rozwiązań