Komunikacyjne

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenia komunikacyjne chronią posiadaczy pojazdów mechanicznych przed skutkami różnych zdarzeń, wynikających z użytkowania ich. Wśród ubezpieczeń komunikacyjnych wyróżniamy:

  • OC – obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów, które chroni od odpowiedzialności cywilnej za spowodowane szkody. To właśnie z polisy OC wypłacane jest odszkodowanie za zniszczony samochód lub uszczerbek na zdrowiu i mieniu osób uczestniczących w wypadku, za który ponosimy odpowiedzialność.
  • AC – Autocasco to dobrowolna polisa, która zapewnia odszkodowanie w przypadku kradzieży pojazdu, działania sił żywiołów oraz uszkodzenia na skutek wypadku lub kolizji, również wtedy, gdy jesteś sprawcą.
  • ASSISTANCE – dobrowolne ubezpieczenie, które zapewnia udzielenie natychmiastowej pomocy w razie awarii lub wypadku. W zależności od wybranego wariantu, możemy zapewnić m.in. holowanie pojazdu, auto zastępcze, zakwaterowanie, pomoc w kontynuacji podróży itp.
  • NNW – dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które obejmuje ochroną życie i zdrowie kierowcy i pasażerów podczas użytkowania pojazdu
  • SZYBY – dobrowolne ubezpieczenie, które zapewnia organizację i pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby w samochodzie
  • ZIELONA KARTA – międzynarodowy certyfikat ubezpieczeniowy, który potwierdza ważne OC za granicą

Podczas wyboru oferty ubezpieczenia pojazdu, oprócz obowiązkowego OC, warto rozszerzyć ochronę ubezpieczenia o dodatkowe opcje. Daje to możliwość uniknięcia wysokich kosztów holowania czy naprawy pojazdu po kolizji lub np. gradobiciu.

Pamiętaj, że tanio, nie zawsze znaczy dobrze! Zapraszamy do nas, a dowiesz się dlaczego 😉

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej grożą wysokie kary, które nakładane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Zobacz również inne ubezpieczenia

Domów, mieszkań

Domów, mieszkań

Komunikacyjne

Flotowe

Turystyczne

Szkolne

Na życie

Obowiązkowe OC
zawodowe

Obowiązkowe OC
zawodowe

Gwarancje / Ochrona Prawna

Gwarancje / Ochrona Prawna

Wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej

Gwarancja świadczenia usług na najwyższym poziomie i doboru najkorzystniejszych rozwiązań