Gwarancje

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Realizujesz kontrakty i zlecenia? Twoi partnerzy biznesowi oczekują zabezpieczenia ich realizacji? W takich sytuacjach możesz liczyć na nasze wsparcie.

O jakie gwarancje możesz się ubiegać?

  • Zapłaty wadium
  • Należytego wykonania kontraktu
  • Zwrotu zaliczki
  • Usunięcia wad i usterek

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ

Ochrona Prawna to produkt, który:

  • zapewnia dostęp do porady prawnej przez telefon (Asysta Prawna), dzięki czemu problem prawny można rozwiązać szybko i sprawnie, zanim dojdzie do sporu sądowego
  • minimalizuje ryzyko ponoszenia kosztów reprezentacji prawnej w przypadku sporu sądowego (koszty adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe, w tym wpis pokrywane są z polisy)
  • stanowi doskonałe uzupełnienie oferty dla Klienta, posiadającego inne rodzaje ubezpieczeń

Zobacz również inne ubezpieczenia

Domów, mieszkań

Domów, mieszkań

Komunikacyjne

Flotowe

Turystyczne

Szkolne

Na życie

Obowiązkowe OC
zawodowe

Obowiązkowe OC
zawodowe

Gwarancje / Ochrona Prawna

Gwarancje / Ochrona Prawna

Wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej

Gwarancja świadczenia usług na najwyższym poziomie i doboru najkorzystniejszych rozwiązań